top of page
Search

Vuur: je passie

De afgelopen twee zondag groepsdagen hebben we gewerkt aan respectievelijk (1) het element aarde- de wortelchakra- de laag van de innerlijke baby - je lichaam en (2) het element water - de tweede chakra - de laag van het innerlijk kind - je gevoel. Je eigen persoonlijke waarheid (1) en jouw gevoelswereld (2) maken deel uit van wie je zelf bent, zijn nodig om jezelf te kunnen zijn en jezelf te kunnen voelen.


De volgende groepsdag zal gaan over (3) het element vuur - de derde chakra/zonnevlecht - de laag van de innerlijke puber - je wil.


Het vuur gaat over je passie, je kracht van die passie, van je boosheid, van je wil.

Hiermee heb je dan jezelf trouw te leren blijven wat je in je gevoel en met je lichaam als waarheid ervaren hebt. Dat dien je dan met je vuur naar buiten te brengen. Het is daarom ook verbonden met het hebben van een visie en het zetten van intenties.


Het is cruciaal om te leren om aan de ene kant veilig te leren zijn met jouw vuur naar anderen toe en naar jezelf toe, om zorgvuldig met jezelf en de ander te zijn opdat je de dingen zoveel mogelijk heel kan laten. En aan de andere kant om de intensiteit van een situatie, om de intensiteit van het leven zelf te kunnen beantwoorden. Dat je voelt dat je leeft, dat je de moed voelt om jezelf trouw te blijven, om oprecht te zijn, ook al kan dat iemand wel pijn doen, om iets belangrijk juist met jouw vuur ook te kunnen waarborgen. Dat je vuur een gezonde kracht mag zijn om goed mee te doen, om mee te beschermen, manifesteren en om voor je geluk te durven gaan.


We gaan dat vuur met de elementen aarde en water inbedden, om het in contact te blijven houden met veiligheid en heelheid, met respect. Ook gaan we deze dag het element lucht inzetten om het vuur te versterken maar ook om het nog beter te kunnen leren richten op wat echt belangrijk is, oftewel om het vuur nog beter te kunnen beheren.

131 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page